Kontakt

Adresa kluba:
Hrgovići 63, 10000 Zagreb

Predsjednik izvršnog odbora kluba:
doc.dr.sc. Danijel Bursać, dr.med.

Skraćeni naziv: TK ČIGRA
Matični broj: 1759051
IBAN: HR63 23400091110127235
OIB: 54188444912
Tel: 098 9599 100

e-mail: ured.cigra@gmail.com