Dvorane i termini

Klupska dvorana, Bleiweisova 24 (dvorište)

Vrijeme upisa: pon-pet 17:30-22:00 sati

KONTAKT: BORIS BURSAĆ, mag. oec., 4. DAN

e-mail: boris.cigra@gmail.com, ured.cigra@gmail.com

GSM: 098 9599 100

Ponedjeljak:

18:15 – 19:15h mlađi kadeti početnici (Darko, Lucija)

19:30 – 20:30h mlađi kadeti natjecatelji (Danijel, Maja)

20:30 – 22:00h kadeti, juniori (Danijel Maja)

Utorak:

17:30 – 18:30h taekwondo igraonica (Boris)

18:30 – 19:30h mala škola taekwondoa – napredna grupa (Boris)

19:30 – 20:30h mala škola taekwondoa – početnici (Boris)

20:30 – 22:00h kadeti, juniori (Danijel Maja)

21:00 – 22:00h FAST MIX (Nader)

Srijeda:

18:15 – 19:15h mlađi kadeti početnici (Darko, Lucija)

19:30 – 20:30h mlađi kadeti natjecatelji (Danijel, Maja)

20:30 – 22:00h kadeti, juniori (Danijel Maja)

Četvrtak:

17:30 – 18:30h taekwondo igraonica (Boris)

18:30 – 19:30h mala škola taekwondoa (Boris)

19:30 – 20:30h mala škola taekwondoa – početnici (Boris)

20:30 – 22:00h kadeti, juniori (Danijel Maja)

21:00 – 22:00h FAST MIX (Nader)

Petak:

17:00 – 18:00 h Čigrin let (Danijel, Maja)

18:30 – 19:30h mlađi kadeti početnici (Boris, Nader, Matija)

19:30 – 20:30h mlađi kadeti natjecatelji (Danijel, Maja)

20:30 – 22:00h kadeti, juniori (Danijel Maja)

*termini se održavaju svaki dan i u dopodnevnim satima ovisno o dogovoru s trenericom Majom

Subota

*kadeti i juniori kad nema natjecanja u terminima prema dogovoru s trenerom Naderom

Nedjelja

*kadeti i juniori kad nema natjecanja u terminima prema dogovoru s trenerom Naderom

* FAST MIX u terminima prema dogovoru s trenerom Naderom

 

OŠ Kustošija, Sokolska 7

Adresa: OŠ “Kustošija”, Sokolska 7

Vrijeme upisa: pon i sri 19:30-20:45 sati

KONTAKT: BORIS BURSAĆ, mag.oec., 4 DAN

e-mail: boris.cigra@gmail.comured.cigra@gmail.com

GSM: 098 9599 100

Ponedjeljak:

19:30 -20:45 h, taekwondo igraonica, mlađi kadeti početnici, mala škola taekwondoa (Boris, Nader, Matija)

Srijeda:

19:30 -20:45 h, taekwondo igraonica, mlađi kadeti početnici, mala škola taekwondoa (Boris, Nader, Matija)

OŠ Pantovčak, Hercegovačka 108

Adresa: OŠ “Pantovčak”, Hercegovačka 108

Vrijeme upisa: pon-pet 17:00-18:00h

Kontakt: Jelena Škrpan Perković, MBA, 4 DAN

e-mail: jelena.cigra@gmail.comured.cigra@gmail.com

GSM: 098 9007 052

Ponedjeljak:

16:45 -17:45 h, mlađi kadeti početnici (Darko, Lucija)

Srijeda:

16:45 -17:45 h, mlađi kadeti početnici (Darko, Lucija)

Srijeda: 18:00-19:00h treninzi tehnike (Mia)

Petak: 18:00-19:00h treninzi tehnike (Mia)

 Adresa: Hrgovići 63 (iza Medenog)

Vrijeme upisa: pon-pet 17:30-22:00 sati

KONTAKT: BORIS BURSAĆ, mag. oec., 4 DAN

e-mail: boris.cigra@gmail.com, ured.cigra@gmail.com

GSM: 098 9599 100

Adresa: OŠ “Medvedgrad”, Strma ulica 15

Vrijeme upisa: pon-pet 17:00-18:00h

KONTAKT: Jelena Škrpan Perković, MBA, 4 DAN

e-mail: jelena.cigra@gmail.comured.cigra@gmail.com

GSM: 098 9007 052